Rejestracja

PLwarmup.png

Regulamin zawodów  „Polski Locking Warm Up”

  1. Organizatorem zawodów „Polski Locking Warm Up” jest Stowarzyszenie Warszawski Funk.

  2. Zawody „Polski Locking Warm Up” odbędą się 5 marca 2022 roku w Klubie Remont przy ul.  Waryńskiego 12a w Warszawie.

  3. Aby wziąć udział w zawodach „Polski Locking Warm Up” należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.warszawskifunk.pl

  4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin zawodów.

  5. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Warszawski Funk, a uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją zawodów przez Stowarzyszenie Warszawski Funk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego u Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  6. Uczestnik ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

  7. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik zgadza się na przekazanie swoich danych do aplikacji Top on The floor https://app.totf.io/

  8. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku poprzez wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć i nagrań video zarejestrowanych podczas zawodów.